Xerrada-Recital Felícia Fuster

Dins del marc d'activitats programades en commemoració dels 100 anys de la Felícia Fuster amb la col.laboració del Departament de Cultura, el dissabte 5 de març a les 17h a la biblioteca Torres de l'Aldea,  es realitzarà una Xerrada -Recital, a càrrec de la Mireia Vida -Conte, poeta, traductora i crítica literària. 
La Felícia Fuster, (poeta, traductora i artísta plàstica) combinava els diferents llenguantges i tècniques, i establia estrets vasos comunicants entre pintura i literatura, dos camins per avançar en l'art i l'expiremantació. 
Més informació
                                         
👇https://cultura.gencat.cat/ca/temes/commemoracions/2021/anyfeliciafuster/inici/

Dins del marc d'activitats programades en commemoració dels 100 anys de la Felícia Fuster amb la col.laboració del Departament de Cultur...

Exposició de dibuixos

Exposició "conviure en un món de diferències a través de la nostra mirada",dibuixos de l'alumnat de les escoles Maria Garcia Cabanes i 21 d'Abril de l'Aldea, inspirats amb les il·lustracions del Joan Turú.
del 2 al 17 de març, escola Maria Garcia Cabanes
del 22 de març al 8 d'Abril, escola 21 d'Abril
Tots els dies de les 17h fins les 21h a la biblioteca Torres de l'Aldea.

 

Exposició "conviure en un món de diferències a través de la nostra mirada",dibuixos de l'alumnat de les escoles Maria Garcia C...

CLUB DE LECTURA L'ALDEA


Dels setze llibres publicats per l'autor, aquest és el vuitè recull de contes; fet que demostra el seu idil·li amb el gènere. La capacitat per la síntesi, per concentrar emocions en poques línies, arriba al límit amb els nanocontes finals que arrodoneixen el recull. A mig camí de la incertesa és un catàleg d'emocions i personatges a la corda fluixa de la vida, sense drames exacerbats, sense estridències, en trànsit no saben cap a on. El passat i les il·lusions formen part del paisatge. Contes amb tendresa i humanitat.

Dels setze llibres publicats per l'autor, aquest és el vuitè recull de contes; fet que demostra el seu idil·li amb el gènere. La capacit...

Consulta en sala/per a què serveix el carnet de biblioteca/servei de préstec

 

Consulta en sala

 
La consulta en sala és la consulta de fons ubicat en sales de lliure accés 
que estan exclosos del préstec domiciliari i únicament poden ser consultats en sala. 
Pregunta a la biblioteca si el llibre és de consulta en sala o pots fer el préstec.

Per a què serveix el carnet de 

biblioteca?

El carnet de biblioteca pública és vàlid a qualsevol biblioteca integrada al Sistema de Lectura 
Pública i també dona accés a la biblioteca digital eBiblioCAT. 
Omplin la sol·licitud amb les vostres dades,  que us facilitaran a la biblioteca, 
us podran lliurar el carnet, podreu fer préstec de llibres, revistes, dvd's, en el cas que no tinguem 
els llibres que sol·liciteu i estigui disponible a una altra biblioteca us el fem arribar.

Servei de préstec

Què necessito?

Cal portar el carnet de biblioteca sempre que es vulgui fer ús d'aquest servei.


Quants documents em puc emportar en préstec? Per quant de temps?

30 documents en qualsevol suport (llibre, revista, DVD, CD o altres materials) 

durant 30 dies.

Per a més informació, consulteu a la mateixa biblioteca.


  Consulta en sala   La consulta en sala és la consulta de fons ubicat en sales de lliure accés  que estan exclosos del préstec domiciliari ...

𝕏𝕍𝕀 ℂ𝕆ℕℂ𝕌ℝ𝕊 𝕃𝕀𝕋𝔼ℝ𝔸ℝ𝕀 𝕀 𝔸ℝ𝕋Í𝕊𝕋𝕀ℂ 𝟚𝟙 𝔻’𝔸𝔹ℝ𝕀𝕃 𝔻𝔼 𝕃’𝔸𝕃𝔻𝔼𝔸

 BASES QUE REGULEN EL XVI CONCURS LITERARI I ARTÍSTIC 21 D’ABRIL DE

L’ALDEA

El dia 21 d’Abril de 1983 l’Aldea esdevenia un poble independent. Aquesta data està

present en tots els aldeans i aldeanes i, amb aquest concurs volem que es recordi

també, com a fita literària important. Vol esdevenir un mitjà d’expressió per totes

aquelles persones amb inquietuds intel·lectuals de referència a les nostres terres.

Modalitats:

1. PINTURA

a) Categoria jov
entut:

Reservat exclusivament a nois i noies entre els 3 i als 30 anys residents a l’Aldea.

Comprendrà les següents categories:

- Categoria escolar dels 3 als 6 anys

- Categoria escolar dels 7 als 11 anys

- Categoria jove dels 12 als 30 anys

Mides: de 45cm*33cm

Tema: “lliure”

Tècnica: tècniques i procediments lliures

Dotació, igual per a cadascuna de les categories indicades anteriorment:

1r premi: lot de pintura valorat en 30 € i diploma.

Agraïment a la col·laboració: diploma més un petit detall.

b) Categoria general:

S’admetran obres muntades sobre bastidor o suport sòlid i emmarcada amb la

motllura senzilla o llistó de fusta.

Mides: les dimensions no hauran de ser menys de 15 fig ni major de 2m*2m.

S’acompanyarà d’una fotografia de cada obra presentada de 13*18 cm., en cas que la

tècnica presentada sigui aquarel·la o dibuix, la mida serà un DN3.

Juntament amb un sobre tancat, haurà d’anar la memòria del procés creatiu i les

referències que permetin identificar l’autoria (nom i cognoms, adreça, codi postal,

localitat, telèfon i NIF) a l’exterior del sobre hi figurarà el títol de l’obra.

Tema: “lliure”

Tècnica: tècniques i procediments lliures lliure

Dotació: 1 premi de 250 euros.

c) Categoria local:

S’admetran obres muntades sobre bastidor o suport sòlid i emmarcada amb la

motllura senzilla o llistó de fusta.

Mides: les dimensions no hauran de ser menys de 15 fig ni major de 2m*2m.

S’acompanyarà d’una fotografia de cada obra presentada de 13*18 cm. en cas que la

tècnica presentada sigui aquarel·la o dibuix, la mida serà un DN3.

Juntament amb sobre tancat, haurà d’anar la memòria del procés creatiu i les

referències que permetin identificar l’autoria (nom i cognoms, adreça, codi postal,

localitat, telèfon i NIF) a l’exterior del sobre hi figurarà el títol de l’obra.

Tema: “lliure”

Tècnica: tècniques i procediments lliures.

Dotació:

1r premi de 250 euros.

2n premi de 100 euros

3r premi – lot de productes de proximitat valorat en 50 €

2. FOTOGRAFIA.

Tema: “EL NOSTRE DELTA”.

L’edició fotogràfica d’aquest any, serà captar indrets, accions, en general imatges

sobre el Delta de l’Ebre, que captin l’atenció i creen un impacte visual, a través d’una

imatge es vegi la problemàtica que s’està vivint al Delta de l’Ebre.

Presentació presencial: Les fotografies tindran un format mínim de 20x30 cm i un

màxim de 40x50, hauran d’estar muntades sobre un format rígid de color negre

(cartolina, cartró ploma. etc.). Els participants es responsabilitzaran de ser l’únic autor i

de que no existeixin drets a tercers. Tindrà que figurar al darrera el títol de l’obra, el

nom i cognoms de l’autoria, un correu electrònic i un número de telèfon.

Presentació telemàtica: El jovent fins a 29 anys, residents a les Terres de l’Ebre, pot

presentar les fotografies telemàticament amb una resolució d’entre 200ppp i 300ppp,

fent constar les dimensions d’acord amb el format del concurs (mínim de 20x30 cm

màxim 40x50).

Limitacions tècniques: les fotografies només podran presentar lleugeres correccions de

color i lluminositat, no seran admesos fotomuntatges, ni collages, ni fotografies tipus

HDR.

Dotació:

1r premi categoria local de 100 euros.

1r premi categoria general de 100 euros

3. NARRATIVA

Tema: lliure.

Extensió: El treball tindrà una extensió de 5 a 10 fulles escrites per una sola cara i

estarà redactat en llengua catalana. L’estil de lletra haurà de ser Times New Roman,

mida 12, interlineat 1,5 cm, marge de 2,5 cm.

Presentació presencial: Dins d’un sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà el títol de

l’obra, hi hauran d’anar referències que permetin identificar l’autoria (nom i cognoms,

fotocòpia del DNI, adreça, codi postal, localitat, telèfon i adreça electrònica).

Presentació telemàtica: Les persones que presentin el seu treball telemàticament ho

han de fer a través de la plataforma E-TRAM de l’Ajuntament de L’Aldea, on hauran

d’adjuntar dos documents amb format PDF de la següent manera:

1r. Document PDF: Haurà d’incorporar el text del treball amb nom d’arxiu: “nom de

l’obra.pdf”.

2n.- Document PDF: Haurà d’incorporar les dades de l’autoria (nom i cognoms,

fotocòpia del DNI, adreça, codi postal, localitat, telèfon i adreça electrònica) amb el títol

de l’obra: “plicanomobra.pdf”.

Dotació:

Categoria local: 1r premi de 100 euros.

Categoria general: 1r premi de 100 euros.

Bases Generals

Les quatre modalitats es regiran per les següents bases generals:

-Termini: el termini d’admissió de les obres finalitzarà el 8 d’abril de 2022. Les obres es

podran presentar en horari de 9 a 14h a l’Ajuntament de l’Aldea o a través de la seu

electrònica.

Finalitzat el període de presentació, l’Alcalde-President i, en el seu nom, la Regidora

d’Acció Cultural d’aquest Excm. Ajuntament, dictarà resolució, declarant aprovada la

llista dels treballs presentats a Concurs dintre del termini fixat en aquesta base.

-Els premis no seran divisibles.

-Cada autor/a podrà presentar un màxim de tres obres.

-Amb les obres rebudes es farà una selecció i moltes seran exposades per

l’Ajuntament de l’Aldea, en un espai habilitat.

-L’Ajuntament de l’Aldea tindrà cura de la conservació i vigilància de les obres, però no

es farà responsable de les pròpies pèrdues o desperfectes que es puguin produir

durant el trasllat de les obres i declina tota responsabilitat derivades d’accident o fortuït

o força major.

-Les obres premiades passaran a formar part de l’Ajuntament de l’Aldea o de l’entitat

que patrocini el premi reservant-se el dret de la reproducció d’aquestes.

- Les persones guardonades que no assisteixin a l’acte del lliurament dels premis,

s’interpretà com una renúncia al premi corresponent. Tot i així, l’autoria pot autoritzar a

una persona a recollir-lo en el seu nom i representació, aportat una autorització

expressa al jurat per escrit.

-Les obres, exposades i les no exposades, que s’escaigui, es podran retirar al mateix

Ajuntament de l’Aldea a partir de la cloenda de l’exposició.

Jurat:

1.- La selecció i concessió dels premis del Concurs, es realitzarà a proposta d’un jurat

nomenat per resolució municipal de l’Alcaldia-Presidència, i en el seu nom de la

Regidoria d’Acció Cultural, i estarà constituït de la següent forma i d’acord amb l’article

41 punt 2de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya:

- Presidència:

La Regidora d’Acció Cultural, per delegació de l’Il·lm. Sr. Alcalde-President.

- Vocals:

Tres membres amb el graduat d’arts aplicades i murals.

Dos membres de la comissió de cultura.

- Secretari/a:

Actuarà com a secretari/a un/a funcionari/a municipal.

2.- El Jurat es constituirà i reunirà un cop que es faci pública la llista dels treballs

presentats, a l’objecte d’emetre el seu veredicte.

3.- El Jurat podrà declarar desert un o més premis en el cas de considerar que cap

dels treballs presentats reuneixen els mèrits suficients per a ser premiats.

4.- Les decisions del Jurat seran en tot cas inapel·lables. Les persones concursants,

solament pel fet de participar, renuncien expressament a l’exercici de tot tipus de

reclamacions contra les resolucions d’aquest.

5.- El Jurat elevarà a l’òrgan municipal competent la proposta dels premis que

correspongui atorgar.

6.- La decisió del Jurat es farà pública, juntament amb els noms de les persones que el

composin, a la seu electrònica d’aquest Ajuntament, sense perjudici de la corresponent

notificació a les persones guanyadores del Concurs. En la mateixa publicació

s’indicarà la data de l’entrega dels premis.

Publicitat.

1.- La convocatòria i les seves bases es publicaran al web de l’Ajuntament de L’Aldea

www.laldea.cat, a la seu electrònica d’aquesta Corporació Municipal i en els mitjans

d’informació municipal. La convocatòria s’anunciarà també en el Butlletí Oficial de la

Província i se’n farà una referència en el DOGC.

2.- Els successius anuncis relatius al concurs es publicaran únicament al web de

l’Ajuntament de L’Aldea www.laldea.cat, a la seu electrònica d’aquesta Corporació

Municipal i en els mitjans d’informació municipal.

La Regidora d’Acció Cultural

Irene Negre Estorach

 BASES QUE REGULEN EL XVI CONCURS LITERARI I ARTÍSTIC 21 D’ABRIL DE L’ALDEA El dia 21 d’Abril de 1983 l’Aldea esdevenia un poble independent...